Ανάπτυξη Ενδυναμωμένων Βιώσιμων Κοινοτήτων: Πράσινος Τρόπος Ζωής, Πολιτιστική Κληρονομιά και Οικονομία

Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο “Ανάπτυξη Ενδυναμωμένων Βιώσιμων Κοινοτήτων: Πράσινος Τρόπος Ζωής, Πολιτιστική Κληρονομιά και Οικονομία”

Ηλεκτρονική πλατφόρμα

Ηλεκτρονική πλατφόρμα “Ανάπτυξη Ενδυναμωμένων Βιώσιμων Κοινοτήτων: Πράσινος Τρόπος Ζωής, Πολιτιστική Κληρονομιά και Οικονομία”

Οδηγός Εκπαιδευτή

Οδηγός Εκπαιδευτή “Ανάπτυξη Ενδυναμωμένων Βιώσιμων Κοινοτήτων: Πράσινος Τρόπος Ζωής, Πολιτιστική Κληρονομιά και Οικονομία”

Χρειάζεται ανάλυση

Χρειάζεται ανάλυση “Ανάπτυξη Ενδυναμωμένων Βιώσιμων Κοινοτήτων: Πράσινος Τρόπος Ζωής, Πολιτιστική Κληρονομιά και Οικονομία”

https://desc.eduprojects.eu/wp-content/uploads/2022/10/lithuania-g5f8ce7bd0_1280.png
DESC PROJEKTAS

Lietuvių kalba

DAUGIAU
https://desc.eduprojects.eu/wp-content/uploads/2022/10/italy-g8b4bab746_1280.png
DESC PROGETTO

Lingua italiana

VISUALIZZA DI PIÙ
https://desc.eduprojects.eu/wp-content/uploads/2022/10/spain-g0b54af485_1280.png
DESC PROYECTO

Español

VER MÁS
https://desc.eduprojects.eu/wp-content/uploads/2022/10/ireland-gdf711e0bf_1280.png
DESC Project

In English

VIEW MORE
https://desc.eduprojects.eu/wp-content/uploads/2022/10/greece-gc10e9cbba_1280.png
ΈΡΓΟ DESC

ελληνική γλώσσα

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
https://desc.eduprojects.eu/wp-content/uploads/2022/10/turkey-ge637d4b6e_1280.png
DESC Proje

Türkçe

DAHA FAZLA GÖSTER

Ελάτε μαζί μας στα social media και μείνετε συντονισμένοι!

Contact us
info@ziniukodas.lt
Disclaimer

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Erasmus+ project "Developing Empowered Sustainable Communities: Green LifeStyle, Cultural Heritage & Economy" (DESC)
https://desc.eduprojects.eu/wp-content/uploads/2022/10/13A-priedas.-EU-emblema_V_funded.png
Newsletter